Karl Knauer. Innowacja i sukces od ponad 80 lat.

1938

Założenie przez Karla Knauera firmy Karl Knauer KG jako fabryki kartonu i przetwórstwa papieru w Biberach/Baden.

1958

Budowa i przeniesienie firmy na Zeller Straße 14 w Biberach/Baden, gdzie obecnie znajduje się główna siedziba firmy.

1961

Początki rozwoju w branży uszlachetniania poprzez druk offsetowy.

1972

Włączenie notesów i artykułów reklamowych do asortymentu produktów.

1975

Włączenie opakowań ozdobnych do asortymentu produktów.

1978

Maria Knauer, żona założyciela firmy Karl Knauer, staje się członkiem zarządu i pozostaje nim do roku 1996

1982

Wysyłka pierwszej instalacji pakującej z rodzimego działu budowy maszyn.

1985

Ludwig Dilger staje się członkiem zarządu i pozostaje nim do roku 2002

1987

Rozbudowa zakładu w Biberach o 5000 m².

1987

Przyznanie Federalnego Krzyża Zasług założycielowi firmy Karlowi Knauerowi za szczególne zasługi dla kraju i narodu.

1991

Richard Kammerer zostaje członkiem zarządu

1995

Śmierć założyciela firmy Karla Knauera.

1995

Pierwsza certyfikacja zgodnie z systemem zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2000.

1998

Olaf Pohl, zięć założyciela firmy Karl Knauer, staje się członkiem zarządu i pozostaje nim do roku 2016

1998

Przystąpienie do COPACO – The Packaging Partnership.

1999

Rozbudowa zakładu w Biberach o 3500 m².

1999

Pierwsza certyfikacja zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001:2004.

2002

Joachim Würz przejmuje zakresy odpowiedzialności Ludwiga Dilgera w zarządzie. Ludwig Dilger przechodzi na emeryturę.

2004

Karl Knauer KG przejmuje założoną w 1990 roku firmę Inga International z siedzibą w Pniewach – producenta notesów i artykułów reklamowych.

2007

Otwarcie nowej hali produkcyjnej Inga International oraz budynku administracyjno-biurowego. Powierzchnia zakładu zwiększyła się o 3600 m² powierzchni produkcyjnej i 1500 m² powierzchni biurowej.
Rozszerzenie oferty produktowej o opakowania z tektury litej.

2007

Przystąpienie do OE-A (Organic Electronic Association).

2008

Rozbudowa zakładu w Biberach o 2000 m².

2009

Karl Knauer otrzymuje certyfikaty FSC® (FSC-C009030)  i PEFC™ za wykorzystywanie materiałów z odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

2010

Inga International otrzymuje certyfikaty FSC® i PEFC™

2010

Pierwsza certyfikacja Karl Knauer zgodnie z systemem zarządzania dla bezpieczeństwa produktów spożywczych DIN EN ISO 22000:2005.

2010

Certyfikacja Inga International zgodnie z DIN EN ISO 14001 i DIN EN ISO 22000.

2011

Otwarcie placówki dziennej opieki nad dziećmi Fliegerkiste przez Karl Knauer KG, HYDRO Systems KG i gminę Biberach. To pierwszy w Niemczech wspólny projekt dwóch prywatnych przedsiębiorstw i gminy.

2011

Inga International zostaje wyróżniona nagrodami najwyższa jakość i ikar biznesu.

2012

Inga International Sp. z o.o. zmienia nazwę na Karl Knauer Poland Sp. z o.o.

2013

Certyfikacja produkcji CO2-neutralnej

2013

Certyfikacja zgodna z ISO 12647-2, proces druku offsetowego

2014

Otwarcie nowej hali produkcyjnej oraz magazynu wysokiego składowania w Karl Knauer Poland. Powierzchnia zakładu zwiększyła się o 1 800 m² powierzchni produkcyjnej i 1 800 m² powierzchni magazynowej.

2016

Stefanie Wieckenberg, wnuczka założyciela firmy Karl Knauer, przejmuje zakresy odpowiedzialności swego ojca Olafa Pohla w zarządzie. Olaf Pohl przechodzi na emeryturę.

2017

Uzyskanie certyfikatu zużycia energii z kompensacją CO2

2018

Uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej w Karl Knauer Poland: rozbudowa zakładu o 2.000 m²

2019

Kai Rössig zastępuje Joachima Würza na stanowisku dyrektora zarządzającego Karl Knauer KG

2020

Karolina Matysiak zostaje dyrektorem zarządzającym Karl Knauer Poland Sp. z o.o.