HiLight – smart LEDs®

Od ponad dziesięciu lat naszą pasja jest integracja inteligentnego światła z opakowaniami, środkami reklamy i materiałami POS oraz tworzenie nowych inteligentnych produktów świetlnych oferujących dodatkową wartość. Światło zachwyca i w znacznym stopniu zwiększa atrakcyjność produktu, zapewniając zainteresowanie, efekt reklamowy oraz zapamiętanie produktu.

HiLight – smart LEDs® to opatentowana innowacja firmy Karl Knauer, która – zredukowana do absolutnego minimum – w sposób estetyczny, funkcjonalny i atrakcyjny cenowo integruje światło z każdym produktem z papieru, kartonu i tektury jako ekologiczne rozwiązanie „Made in Germany”.
Rozświetlmy nasze wspólne idee.

Nowoczesna, ekologiczna i zredukowana do minimum

W przeciwieństwie do znanej „klasycznej” technologii LED, która przeważnie jest oceniana negatywnie jako „złom elektroniczny”, HiLight – smart LEDs® to ekologiczna, nowoczesna i zredukowana do minimum technologia „Made in Germany”.
W ramach nowego procesu technologicznego umieszczamy ścieżki przewodzące bezpośrednio na materiale z kartonu, aplikujemy płaskie minidiody LED High Power, integrujemy małą baterię guzikową bezpośrednio z produktem i wykorzystujemy ją jako „przełącznik” służący do włączania i wyłączania światła.

Świecąca różnorodność produktów

HiLight – smart LEDs® można stosować w kreatywny sposób, tworząc całkowicie nowe produkty z kartonu: notatniki reklamowe ze świecącymi znakami logo, płaskie latarki z kartonu, świecące wizytówki, oświetlenie dekoracyjne imprez, kartki okolicznościowe i gry z atrakcyjnymi efektami świetlnymi.