Zamknij

Fundacja Karl Knauer

Logo Karl Knauer Stiftung

Pozytywne działania od 25 lat

 

Fundacja Karla Knauera powstała 25 lat temu. Od tego czasu przekazała około 600 000 euro na cele społeczne.  

Mimo że od śmierci Karla Knauera minęło już ćwierć wieku, nadal każdego roku różne stowarzyszenia i instytucje działające w jego rodzinnych stronach z powodzeniem korzystają z finansowego wsparcia oferowanego przez fundację. W 1995 roku, krótko przed śmiercią, Karl Knauer, założyciel firmy z Biberach specjalizującej się w produkcji opakowań, założył fundację, która do dzisiaj przeznaczyła około 600 000 euro na cele dobroczynne. Zgodnie z koncepcją Karla Knauera fundacja – bez wzbudzania zainteresowania mediów – wspiera instytucje społeczne i kulturalne w Biberach i regionie Harmersbachtal. Komitet i zarząd fundacji wybierają przede wszystkim takie organizacje i instytucje, które aktywnie wspierają i zajmują się młodzieżą, kulturą i sportem. Ze wsparcia regularnie korzystają także placówki społeczne, takie jak domy seniora, przedszkola czy ośrodki społeczne. Rocznie do regionu trafia – w zależności od dochodu z odsetek kapitału fundacji – od 20 000 do 30 000 euro. Przyczynia się to do budowania lokalnych więzi i poczucia odpowiedzialności, zgodnie z wizjonerską ideą założyciela firmy.

Logo fundacja Karl Knauer
Logo fundacja Karl Knauer
png (203 KB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy