Zamknij

Informacje dotyczące bezpieczeństwa dostaw i planu działania podczas pandemii w Grupie Karl Knauer

Najwyższe standardy higieny w zakładach Karl Knauer

 

Dramatyczny rozwój globalnego kryzysu związanego z koronawirusem stawia nas wszystkich przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Ochrona zdrowia naszych pracowników i kontrahentów oraz zabezpieczenie zdolności realizacji dostaw mają dla nas obecnie absolutnie kluczowe znaczenie.

W celu zminimalizowania skutków pandemii podjęliśmy szeroko zakrojone działania ochronne. Już we wczesnej fazie kryzysu utworzyliśmy sztab kryzysowy składający się z przedstawicieli wszystkich istotnych obszarów działalności oraz opracowaliśmy kompleksowy plan działania na czas pandemii, który jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków. Głównym celem tego planu jest ochrona przed ewentualną infekcją i wynikającym z tego ograniczeniem bezpieczeństwa dostaw.

1. W wewnętrznej kampanii informacyjnej nasi pracownicy są na bieżąco informowani o działaniach mających na celu ochronę osobistą przed zakażeniem wirusem oraz o prawidłowym zachowaniu w przypadku choroby. Codziennie wiadomości dla pracowników pojawiają się na tablicach informacyjnych. Obowiązują wytyczne dla osób powracających z urlopów, dla przypadków podejrzeń koronawirusa w środowisku domowym lub w przedsiębiorstwie. Pracownicy, którzy przebywali na terenach objętych kryzysem, ze względów ostrożności wykonują pracę zdalną w domu przez okres 14 dni.

2. Drastycznie zaostrzone zostały przepisy higieniczne, wyraźnie zwiększona częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji oraz udostępnione zostały środki do dezynfekcji na wszystkich obszarach.

3. Wizyty, spotkania wewnętrzne/zewnętrzne oraz wszystkie wydarzenia zostały zawieszone do odwołania lub są realizowane za pomocą urządzeń komunikacji cyfrowej. To samo dotyczy podróży do naszych klientów i dostawców oraz podróży pomiędzy naszymi zakładami.

4. Przede wszystkim w administracji drastycznie zmniejszyliśmy liczbę obecnych pracowników i w większości przestawiliśmy się na pracę zdalną z domu. W ramach poszczególnych działów administracji oraz pomiędzy nimi uruchomiliśmy modele zmianowe, aby jeszcze bardziej zminimalizować liczbę kontaktów, a tym samym przerwać ewentualne łańcuchy zakażeń.

5. Zmieniliśmy nasz model zmian w produkcji tak, aby w momencie zakończenia każdej zmiany nie dochodziło do kontaktu między pracownikami. To samo odnosi się do przepisów dotyczących przerw w pracy, gdzie wprowadziliśmy cykl przerw na stołówce dla każdego obszaru, łącznie z czyszczeniem między poszczególnymi cyklami i zmniejszeniem liczby krzeseł w celu utrzymania odległości 2 m między osobami.

6. Także wówczas, gdy pojedyncze osoby, a nawet grupy osób, będą nieobecne w wyniku zarządzonej kwarantanny, produkcja będzie mogła być utrzymana dzięki już uzgodnionemu wydłużeniu zmian. Firma Karl Knauer będzie wtedy nadal zdolna do realizacji dostaw.

7. Nasze możliwości produkcyjne w dwóch zakładach w Niemczech i w Polsce dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo dostaw.

8. Zidentyfikowani zostali dostawcy o krytycznym znaczeniu dla poszczególnych procesów oraz zwiększono odpowiednie zapasy. Dotyczy to w szczególności wszystkich surowców, substancji pomocniczych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do produkcji. W każdym przypadku zdefiniowane są materiały alternatywne, które teraz pomagają nam elastycznie reagować na ewentualne pojawienie się wąskich gardeł. Jeśli więc poszczególni dostawcy surowców nie zrealizują swoich dostaw, w porozumieniu z klientem przestawimy się na dostępne surowce alternatywne.

9. Aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć zdolności przewozowe i czas przewozu towarów, pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami z obszaru logistyki.

Z powyższego opisu naszych zróżnicowanych działań mogą Państwo zobaczyć, że możemy i chcemy w sposób bardzo odpowiedzialny i zaangażowany ograniczyć do absolutnego minimum ryzyko dla naszych klientów, dla naszych pracowników, ich rodzin i przyjaciół, dla nas jako przedsiębiorstwa i dla wszystkich innych partnerów biznesowych.

W wyniku podjętych i zaplanowanych działań jesteśmy przekonani, że wszyscy w jak największym stopniu zabezpieczamy się przed wstrzymaniem produkcji i wynikającą z tego niemożnością realizacji dostaw. Chcielibyśmy jednak ponownie zwrócić się do naszych kontrahentów z prośbą o wsparcie tego niezbędnego wspólnego zarządzania kryzysowego poprzez ciągły dialog. Poszerzenie horyzontów planowania, zwiększanie rezerw bezpieczeństwa i magazynów buforowych, wcześniejsze zlecenie realizacji zamówienia wyrobów gotowych – to tylko kilka przykładów mechanizmów, z których można teraz korzystać w celu zabezpieczenia całego wspólnego łańcucha dostaw.

Państwa zapytania i zamówienia będą oczywiście nadal realizowane w normalnym trybie. Odpowiednie osoby do kontaktu są do Państwa dyspozycji.

Wszelkie opóźnienia, które są poza naszą kontrolą, postaramy się identyfikować już na wczesnym etapie, będziemy na nie odpowiednio reagować i informować o nich Państwa jako naszego klienta. Niestety nie możemy jednak wykluczyć tych opóźnień w dostawach, które wynikają z pandemii koronawirusa lub skutków działań mających na celu jego powstrzymanie. Należy je uznać, zwalniając z odpowiedzialności.

Jesteśmy pewni, że im ściślej będziemy współpracować w tych trudnych czasach oraz działać na zasadzie partnerstwa, tym szybciej i łatwiej przezwyciężymy ten nadzwyczajny światowy kryzys.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o niezwłoczny kontakt. Bardzo dziękujemy za Państwa wsparcie. Serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia!

Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy