Zamknij

Karl Knauer KG w 100% neutralny dla klimatu

10 lat ochrony klimatu, Karl Knauer KG

10 lat członkostwa firmy Karl Knauer w inicjatywie klimatycznej CO2. Duży projekt kompensacyjny we Wschodniej Afryce

 

Specjalista w dziedzinie opakowań, Karl Knauer z Biberach, został uhonorowany przez Zrzeszenie Przemysłu Papierniczego, Drukarskiego i Mediów Badenia Południowa (vpdm) za 10 lat członkostwa w inicjatywie klimatycznej CO2. Kolejna dobra wiadomość dla środowiska: na zlecenie Federalnego Zrzeszenia Przemysłu Drukarskiego i Mediów instytut kontroli Arktik GmbH potwierdza całkowitą kompensację emisji energetycznych w roku 2020 przez oddział Karl Knauer w Biberach m.in. w ramach projektu kompensacji CO2 mającego na celu wsparcie stosowania wydajnych pieców kuchennych w Ghanie.

Wynik badania: neutralność klimatyczna to wyścig z czasem
Jak możemy szybciej osiągnąć neutralność klimatyczną? Celem jest znacznie szybsza redukcja gazów cieplarnianych. Zgodnie z aktualnym badaniem „Niemcy neutralne dla klimatu 2045”, przeprowadzonym przez Fundację Neutralność Klimatyczna oraz think tank Agora (1), całkowicie realne jest osiągnięcie przez Niemcy neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem. W ten sposób Niemcy miałyby szansę stać się pionierskim rynkiem i pierwszym dostawcą technologii neutralnych dla klimatu w ramach światowej dynamiki ukierunkowanej na neutralność klimatyczną. Według badania to, czy odniesiemy sukces, jest „ostatecznie kwestią naszej wspólnej woli politycznej i naszej siły kształtującej jako społeczeństwa”.

Tym bardziej imponujące jest osiągnięcie wielokrotnie nagradzanego przedsiębiorstwa Karl Knauer za jego politykę zrównoważonego rozwoju: „Dla następnych pokoleń wiarygodne, zrównoważone gospodarowanie będzie miało jeszcze większe znaczenie przy decyzjach osobistych i ekonomicznych. Naszym celem jest zaimponowanie naszym klientom, pracownikom i partnerom naszą 100-procentową neutralnością klimatyczną, którą osiągnęliśmy już dzisiaj. Oznacza to, że już teraz w całości kompensujemy nasz bilans energetyczny” – tak Stefanie Wieckenberg, wspólnik zarządzający w firmie Karl Knauer, podkreśla strategię zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. Specjalista w dziedzinie opakowań opowiada się za wykorzystywaniem surowców w sposób chroniący zasoby przy projektowaniu innowacyjnych, ekologicznych materiałów z kartonu oraz za minimalizacją ilości materiałów. Celem jest przy tym uzyskanie takiej samej, a nawet lepszej funkcjonalności produktu opakowaniowego.

Projekt kompensacji CO2: naprawa systemu studni w Malawi
Istotnym działaniem na rzecz kompensacji emisji jest nowy, szeroko zakrojony projekt „Systemy studni w Afryce Wschodniej”, który uzyskał tak zwany certyfikat „Gold Standard”. Jako przedsiębiorstwo wspierające to przedsięwzięcie od czerwca 2021 firma Karl Knauer KG uzyskuje certyfikaty redukcji emisji CO2. Znak TÜV Nord gwarantuje, że 100% wykazanych emisji CO2 jest objętych kompensacją. Naprawa uszkodzonego systemu studni trwale przyczyni się do poprawy warunków życia ludzi. Dostęp do czystej wody sprawi, że nie będzie już konieczne długotrwałe gotowanie zanieczyszczonej wody, aby była ona zdatna do picia. Pozwoli to zaoszczędzić duże ilości drewna i zapobiegnie uwalnianiu szkodliwego dla klimatu CO2.

Wiele innych pozytywnych skutków dla lokalnej ludności
„Oprócz głównego efektu, jakim jest ochrona klimatu, projekt umożliwia także osiągnięcie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Opracowane przez ONZ globalne cele zrównoważonego rozwoju uwzględniają jego wszystkie trzy wymiary: sprawiedliwość społeczną, ochronę środowiska i zrównoważoną gospodarkę. Projekt ten przyczynia się między innymi do poprawy zdrowia lokalnej ludności, zapewnia dostęp do czystej wody pitnej, a dzięki ochronie lasu pozwala zachować lokalne środowisko jako ważną przestrzeń życiową dla roślin i zwierząt” – wyjaśniają przedstawiciele kierującej projektem firmy Arktik GmbH, prezentując pozostałe ważne zalety tego przedsięwzięcia.

Zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach
„Wszędzie, gdzie jest to możliwe, redukujemy poziom CO2 lub zapobiegamy jego emisji” – tak swój ekologiczny profil podkreśla wielokrotnie nagrodzone przedsiębiorstwo w niedawno opublikowanym przez siebie raporcie na temat zrównoważonego rozwoju 2020. Firma Karl Knauer wyrównuje nieuniknione emisje CO2 wspierając międzynarodowe projekty w zakresie ochrony klimatu, kompensując w ten sposób poziom CO2 w innym miejscu.

Źródła:
(1) Fundacja Neutralność Klimatyczna, Agora Energiewende, Agora Verkehrswende, 2021: „Niemcy neutralne dla klimatu 2045”.

10 lat ochrony klimatu, Karl Knauer KG
10 lat ochrony klimatu, Karl Knauer KG
jpg (3 MB)
Raport na temat zrównoważonego rozwoju Karl Knauer (2)
Raport na temat zrównoważonego rozwoju Karl Knauer (2)
jpg (4 MB)
Raport na temat zrównoważonego rozwoju Karl Knauer (1)
Raport na temat zrównoważonego rozwoju Karl Knauer (1)
jpg (3 MB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy