Zamknij

Karl Knauer wita nowych praktykantów

Nowi praktykanci w firmie Karl Knauer KG 2020

Duży wybór praktyk w Karl Knauer KG

 

Zaczyna się nowy rok praktyk – przedsiębiorstwa witają swoich nowych uczniów. Specjalista w dziedzinie opakowań Karl Knauer również w tym roku oferuje duży wybór praktyk. W zakładzie w Biberach dostępne są miejsca dla 23 praktykantów w dwunastu zawodach. 1 września siedmiu praktykantów rozpoczęło swoją pracę.

Atrakcyjna oferta zawodów

W 2020 roku nowi praktykanci mogą rozpocząć swoją zawodową przygodę, wybierając spośród wielu zawodów związanych z branżą, jak na przykład: specjalista logistyki magazynowej, specjalista ds. handlowych, operator maszyn i urządzeń, elektronik, mechanik przemysłowy oraz technolog mediów drukowanych. „Cieszymy się, że nadal możemy oferować przyszłościowe miejsca praktyk o wysokim standardzie” – tak Markus Dilger, kierownik ds. personalnych w firmie Karl Knauer, wyjaśnia działania w tym zakresie. Z reguły wszyscy praktykanci po zakończeniu praktyk lub szkoleń podejmują pracę na stabilnych warunkach.

Wielokrotnie nagradzana jakość praktyk

Karl Knauer, zatrudniający niemal 400 osób w Biberach i 410 osób w Polsce, oferuje atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego na rozwijającym się rynku. To rodzinne przedsiębiorstwo było już wielokrotnie nagradzane za wysoką jakość praktyk. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwej praktyki kandydaci mogą uzyskać informacje w ramach programu edukacyjnego. Również w tym roku absolwenci szkół interesujący się branżą opakowaniową mogli w ramach stażu, pracy wakacyjnej czy dni otwartych przyjrzeć się bliżej różnym zawodom.
Osoby, które zakwalifikowały się na praktyki, są obecnie przygotowywane do pracy w ramach „tygodni wprowadzających Karl Knauer”. „Ze względu na pandemię koronawirusa program ten został wprawdzie w tym roku zredukowany, obejmuje za to szczególnie istotne kwestie od instrukcji bezpieczeństwa, referatów zrzeszenia zawodowego, szkoleń w zakresie systemów IT i zarządzania czasem, przedstawienia osób odpowiedzialnych za praktyki w przedsiębiorstwie oraz rady zakładowej, aż po prezentację modelu strategii” – informuje Markus Dilger z firmy Karl Knauer.  O tym jak ważne dla firmy Karl Knauer jest utrzymanie kontaktu z praktykantami może świadczyć m.in. to, że każdego roku w lipcu, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk, nowi praktykanci zapraszani są do firmy wraz ze swoimi rodzinami, aby mogli zapoznać się ze swoim nowym środowiskiem pracy. Niestety to zwyczajowe, cieszące się sympatią kandydatów i ich rodzin spotkanie zapoznawcze nie mogło się odbyć.

Wzorowe podejście do praktykantów

Oferty praktyk zawodowych i studenckich na 2021 rok w popularnych zawodach administracyjnych i technicznych są już dostępne na stronie ksztalcenie. Osoby zainteresowane firmą Karl Knauer mają do dyspozycji wszechstronną ofertę usług, np. praktyki, kursy zapoznawcze i oferty wstępne, które umożliwiają bliższe przyjrzenie się wybranym zawodom.

Nowi praktykanci w firmie Karl Knauer KG 2020
Nowi praktykanci w firmie Karl Knauer KG 2020
jpg (3 MB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy