Zamknij

W firmie Karl Knauer zrównoważony rozwój ma długą tradycję

Zrównoważony rozwój od samego początku to my. Jako rodzinne przedsiębiorstwo z korzeniami w Szwarcwaldzie odpowiedzialność za ludzi, środowisko i przyrodę mamy od zawsze we krwi. Dlatego zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszej strategii. Przy każdej działalności związanej z opakowaniami, materiałami reklamowymi, opakowaniami na prezenty i budową maszyn dbamy o to, aby zwiększać wydajność procesów, chronić zasoby i redukować emisje. Nieustannie zwiększamy nasze starania. A także sukcesy

 

Nadelbäume im Wald
0 %
neutralne dla klimatu
Całkowita kompensacja bilansu energetycznego w Biberach
0 %
Redukcja zużycia wody o
w ciągu ostatnich czterech lat
0 %
Redukcja emisji CO2 na każdy dobrej jakości arkusz
w ciągu ostatnich czterech lat
EcoSmart Packaging

Zrównoważony rozwój ma u nas długą tradycję. Od ponad 80 lat

Wydajność energetyczna w górę, zużycie energii w dół: dzięki ukierunkowanym działaniom jesteśmy coraz lepsi. Wydajność energetyczna to nasz podstawow wymóg przy zakupie nowych urządzeń i instalacji. Dzięki temu udało nam się trwale obniżyć zużycie energii i zredukować emisję CO2 w produkcji, zarządzaniu budynkami oraz mobilności. Uzyskaliśmy to dzięki optymalizacji procesów i wydajniejszym energetycznie drukarkom, zastosowaniu ogrzewania słonecznego czy technologii LED.

 

Wytwarzanie prądu na hali produkcyjnej Karl Knauer
Instalacja fotowoltaiczna na dachu hali produkcyjnej w Biberach

„Rośnie” i umożliwia ponowne wykorzystanie: karton składa się z odnawialnego surowca, jakim jest drewno, i dlatego jest szczególnie przyjazny dla środowiska. Ponadto żaden inny produkt nie podlega tak intensywnemu recyklingowi, jak opakowania z kartonu, tektury czy papieru. Nawet jeżeli sam karton jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju – my idziemy jeszcze o krok dalej: tak projektujemy składane pudełka, aby były wydajne i bezpieczne przez cały cykl życia. Nasze surowce pochodzą głównie z UE, preferujemy przy tym zrównoważoną gospodarkę leśną. Szukaj produktów z certyfikatem FSC®!

 

Opakowania naszych klientów zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju
Pojemniki na owoce i warzywa z kartonu z włókien traw

Racjonalna redukcja, inteligentne unikanie: zasady te stosujemy we wszystkich obszarach. Unikanie odpadów zaczyna się już na etapie projektowania opakowania: dbamy o to, aby konstrukcja nowych opakowań wymagała jak najmniejszej ilości materiału i mieściła się na arkuszu drukarskim. Redukcja odpadów i towarów wybrakowanych to także wytyczna przy zakupie nowych maszyn produkcyjnych. Zasady te stosuje także dział administracji: praca odbywa się tutaj przy minimalnym zużyciu papieru – z pomocą systemu zarządzania dokumentami. 

 

Minimalna ilość odpadów produkcyjnych
Aktywne zarządzanie odpadami

Unikanie, określanie i kompensacja emisji CO2: przyczynia się do tego nasz system zarządzania zrównoważonym rozwojem. Unikanie emisji CO2: energia elektryczna w oddziale Biberach pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych, część zapotrzebowania na energię pokrywa własna instalacja fotowoltaiczna. Określanie emisji CO2: zapewnia to przejrzystość. Kompensacja emisji CO2: bierzemy udział w projekcie „Wydajne piece kuchenne dla Ghany”, w ramach którego piece opalane drewnem i węglem drzewnym są zastępowane przez wydajne piece kuchenne. Pozwoli to skompensować do 167 000 ton CO2 rocznie.

 

Rodzina z Ugandy podczas gotowania
Karl Knauer wspiera projekt „Wydajne piece kuchenne dla Afryki”

Karton jako ekologiczna alternatywa: postrzegamy się jako partner w rozwoju naszych klientów i chętnie doradzamy w zakresie stosowania przyjaznych dla środowiska materiałów i zrównoważonych koncepcji opakowań. Rekomendujemy stosowanie materiałów w sposób chroniący zasoby; przy projektowaniu nowej konstrukcji na pierwszym planie jest wykorzystanie innowacyjnych, ekologicznych materiałów z kartonu oraz jak najmniejsze zużycie materiału – przy zachowaniu funkcjonalności i jakości produktu końcowego. 

 

Karton zastępuje opakowania z plastiku
Przyjazny dla środowiska karton z odpadów rolniczych zamiast plastiku
Aktualności

Informacje o zrównoważonym rozwoju

Drzewa iglaste w lesie
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy