Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników leży w naszym interesie

Cieszymy się z faktu zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami, względnie usługami i pragniemy, aby użytkownicy odwiedzający nasze strony internetowe, czuli się bezpiecznie również pod względem ochrony swoich danych osobowych, ponieważ traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Przestrzeganie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, jest dla nas rzeczą oczywistą.

Chcemy, aby użytkownicy wiedzieli, kiedy które dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych usługodawców.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje pozwalające na określenie tożsamości użytkownika. Należą do nich takie dane, jak na przykład nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga od odwiedzających ujawniania ich danych osobowych. W określonych przypadkach musimy jednak poznać imię i nazwisko oraz adres, jak również inne dane użytkownika, abyśmy mogli wykonać usługi, których on sobie życzy.

To samo dotyczy na przykład przesyłki materiałów informacyjnych i zamówionych towarów lub też odpowiedzi na indywidualne pytania. W tych przypadkach, w których jest to konieczne, we właściwy sposób zwracamy na to uwagę. Ponadto gromadzimy i przetwarzamy jedynie te dane, które użytkownicy udostępniają nam dobrowolnie lub automatycznie.

Jeśli ktoś korzysta z naszych usług, z reguły gromadzimy na temat tego użytkownika jedynie takie informacje, które są nam potrzebne w celu wykonania usługi. Jeśli prosimy o bardziej szczegółowe dane, ich podanie jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi oraz w celu zabezpieczenia własnych uzasadnionych interesów handlowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karl Knauer KG, Zeller Straße 14, 77781 Biberach/Baden Deutschland

Określenie celu powierzenia danych osobowych

Udostępnione nam dane osobowe wykorzystujemy na ogół w celu odpowiedzi na złożone zapytania, obsługi złożonych zleceń lub zapewnienia osobom zainteresowanym dostępu do określonych informacji lub ofert. W ramach utrzymywania relacji z Klientami może ponadto okazać się konieczne, byśmy my sami lub działające na nasze zlecenie przedsiębiorstwo usługowe wykorzystywali te dane osobowe w celu informowania Klientów o ofertach dotyczących produktów przydatnych w prowadzonej przez nich działalności lub też w celu przeprowadzenia internetowych ankiet mających za zadanie umożliwić nam lepszą ocenę zadań i wymagań naszych Klientów.

Oczywiście szanujemy decyzję użytkowników, którzy nie wyrażają zgody na przekazanie nam swoich danych osobowych w celu wykorzystania ich do wsparcia naszych relacji z Klientami (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego, bądź też w celach służących badaniom rynkowym). Danych osobowych nie sprzedajemy osobom trzecim ani też w żaden inny sposób nie wykorzystujemy handlowo.

Wykorzystywanie zgodne z zamierzonym celem

Udostępnione nam przez Internet dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy jedynie do wyraźnie wskazanych celów. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim nie następuje bez wymaganej zgody użytkownika ujawniającego te dane.

Gromadzenie danych osobowych, jak również ich przekazywanie uprawnionym do żądania informacji instytucjom państwowym i organom administracji następuje jedynie w ramach obowiązujących w tym zakresie ustaw względnie wówczas, gdy obowiązek taki nakłada na nas postanowienie sądowe. Nasi pracownicy oraz działające na nasze zlecenie przedsiębiorstwa usługowe są zobowiązani przez nas do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.

Wysyłka newsletterów

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail i w razie potrzeby również imię i nazwisko lub nazwę firmy do przesyłania informacji dotyczących produktów, innowacji i trendów rynkowych w branży opakowań, materiałów reklamowych, opakowań ozdobnych i maszyn pakujących. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera. Newslettery obejmują także promocje, zaproszenia na targi, imprezy branżowe i ekskluzywne eventy.

Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa zgoda w. rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez rezygnację z newslettera. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem zgromadzonych danych użytkownika.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Dane nieosobowe, rejestrowane automatycznie

Ze względów technicznych i organizacyjnych zapisujemy następujące dane generowane przez użytkowników w trakcie korzystania z naszych stron internetowych: nazwy wywoływanych stron, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, datę i godzinę dostępu, informacje o używanych wyszukiwarkach, nazwy pobieranych plików oraz adres IP, z którego łączą się użytkownicy.

Analizę tych technicznych danych wykonujemy w sposób anonimowy i wyłącznie do celów statystycznych, aby móc nieprzerwanie kontynuować optymalizację naszego serwisu internetowego i jeszcze bardziej uatrakcyjniać nasze oferty internetowe. Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od danych osobowych w zabezpieczonych systemach i nie pozwalają na wyciągnięcie z nich jakichkolwiek wniosków dotyczących konkretnej osoby. Dane osobowe użytkowników i ich prywatność są więc w każdej chwili objęte ochroną.

Ciasteczka (ang. Cookies)

W trakcie przeglądania niektórych naszych stron przez użytkowników naszego serwisu może się zdarzyć, że na komputerze użytkownika zapiszemy pewne informacje w postaci tzw. Cookies. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer internetowy do łączącej się z nim przeglądarki i zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika odwiedzającego daną stronę.

Nie są przy tym w ogóle zapisywane żadne dane osobowe użytkownika, lecz jedynie adres protokołu internetowego. Informacje te służą do tego, by w razie ponownych odwiedzin na naszych stronach automatycznie rozpoznać użytkownika i ułatwić mu nawigację w serwisie. Cookies umożliwiają nam na przykład dostosowanie wyświetlanych stron do zainteresowań użytkownika.

Oczywiście można również przeglądać nasze strony internetowe, nie korzystając z Cookies. Jeśli użytkownik nie chce, byśmy rozpoznawali jego komputer, może zablokować zapisywanie Cookies na twardym dysku, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki, np. „Nigdy nie akceptuj Cookies”. Szczegółowe informacje na temat działania tej funkcji znajdują się w instrukcji twórców przeglądarki. Brak akceptacji Cookies może jednak w rezultacie ograniczyć funkcjonalność naszych ofert.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nie powinny przekazywać nam jakichkolwiek danych osobowych. Osoby, które ukończyły 13 lat ale nie ukończyły 18 roku życia nie powinny przekazywać nam jakichkolwiek danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Od dzieci i młodzieży nie żądamy podawania jakichkolwiek danych osobowych, nie gromadzimy ich i nie udostępniamy osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik ma 13 - 17 lat, poprzez przeglądanie strony internetowej, korzystanie z Serwisów lub wchodzenie do nich Użytkownik potwierdza, że posiada na to zgodę rodzica lub opiekuna. Jeżeli jesteście Państwo rodzicem lub opiekunem i uważacie, że mogliśmy nieumyślnie pozyskać dane osobowe od Państwa dziecka bez Państwa zgody, prosimy powiadomić nas o tym niezwłocznie poprzez wysłanie maila na adres datenschutz@karlknauer.de, a natychmiast usuniemy takie dane osobowe.

Stosowanie wtyczek do serwisu Facebook

Na niniejszych stronach internetowych stosowane są wtyczki do serwisu społecznościowego facebook.com prowadzonego przez amerykańską spółkę Facebook Inc., mającą siedzibę w Kalifornii pod adresem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zwaną dalej „Facebook”). Kiedy użytkownik odwiedza wyposażone w taką wtyczkę strony internetowe znajdujące się w naszej witrynie, nawiązywane jest połączenie z serwerami serwisu Facebook, a przy tym dzięki przekazaniu wtyczki do przeglądarki jest ona wyświetlana na stronie internetowej. W ten sposób do serwera serwisu Facebook przekazywana jest informacja o odwiedzonych przez użytkownika stronach. Jeśli użytkownik jest przy tym zalogowany na swoim koncie w serwisie Facebook, wówczas serwis ten przyporządkowuje tę informację do indywidualnego konta użytkownika tego serwisu. Jeśli użytkownik skorzysta z funkcji udostępnianych przez wtyczkę (np. klikną przycisk „Lubię to”, doda komentarz) także i te informacje przyporządkowywane zostaną do konta użytkownika w serwisie Facebook, czemu można zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed skorzystaniem z wtyczki. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez serwis Facebook, a także praw użytkowników w tej materii oraz możliwości ochrony swojej prywatności znajduje się w polityce ochrony danych osobowych serwisu Facebook.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy statystyk ruchu świadczonej przez amerykańską spółkę Google Inc. (zwanej odtąd „Google”). Google Analytics korzysta z mechanizmu tzw. „ciasteczek” (ang. cookies), plików tekstowych zapisywanych na komputerze osoby korzystającej z witryny, które umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez nią z serwisu. Generowane przez Cookies informacje na temat sposobu korzystania z danej witryny są przesyłane do serwera firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeżeli użytkownik witryny włączy na niej anonimizację IP, to na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej, jego adres IP zastanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google na terenie USA trafi pełny adres IP i zostanie tam skrócony. Na zlecenie operatora witryny Google wykorzysta tę informację do przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu, do przygotowania raportu o czynnościach podejmowanych w tej witrynie a także do zaoferowania operatorom witryn internetowych usług związanych z korzystaniem z tych witryn i z Internetu. Przesłany przez przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics adres IP użytkownika nie będzie łączony ani kojarzony z innymi danymi Google.

Instalacji Cookies można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać o tym, że może to wówczas ograniczyć funkcjonalność niniejszego serwisu. Ponadto można także zapobiec rejestracji przez Google sporządzonych przez cookies danych, które dotyczą wykorzystywania witryny internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz dalszemu przetwarzaniu tych danych przez Google ściągając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możecie Państwo zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostaje wtedy umieszczony na komputerze opt-out-cookie, który zapobiega przyszłej rejestracji danych podczas nawigacji na tej stronie internetowej. Google Analytics deaktywacja.

Bezpieczeństwo

W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych informacje są przesyłane w zaszyfrowanej postaci, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasze zabezpieczenia są nieustannie doskonalone w miarę postępu technicznego.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika są usuwane, jeżeli nie ma celu ich przetwarzania. Przechowywanie w przypadku braku celu przetwarzania następuje tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę na podstawie unijnych rozporządzeń prawnych, ustaw lub innych przepisów, którym podlega nasze przedsiębiorstwo (np. w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania i/lub w razie występowania uzasadnionego interesu przechowywania, np. w trakcie okresów przedawnienia w celu obrony prawnej przed wszelkimi roszczeniami). Usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie termin przechowywania wyznaczony przez wymienione normy, chyba że występuje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub do innych celów.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych do chwili cofnięcia tej zgody.

Zmiany naszej polityki ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych przez nas zabezpieczeń oraz środków ochrony danych osobowych, o ile okaże się to konieczne ze względu na dokonujący się rozwój techniczny lub zmianę w przepisach prawa. W takich przypadkach będziemy również odpowiednio aktualizować naszą politykę ochrony danych osobowych. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującą w danym momencie wersją naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Linki

W przypadku korzystania z zewnętrznych linków, które publikujemy na naszych stronach internetowych, nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania. Zamieszczając linki, staramy się zapewnić, by również one spełniały nasze standardy w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnej kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa przez innych dostawców. Z tego względu na stronach internetowych innych dostawców należy również zasięgnąć informacji o złożonych przez nich oświadczeniach o ochronie danych osobowych.

Państwa prawa dotyczące danych osobowych

Przysługuje Państwu m.in. prawo (i) do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych, (ii) do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem, (iii) do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (iv) w określonych okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem, (v) do zażądania umożliwienia przenoszenia danych, jeśli są Państwo naszym klientem, (vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane Państwa dane osobowe oraz (vii) do wniesienia skargi do organu ochrony danych.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania, sugestie, zażalenia oraz korzystanie z innych praw.

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszej polityki ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych użytkowników, albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres datenschutz@karlknauer.de

Jest on do dyspozycji użytkowników również jako osoba kontaktowa w przypadku zgłaszania zapytań, sugestii bądź zażaleń.