Zamknij

Karl Knauer Polska ubiega się o certyfikat PEFC

Karl Knauer KG w Biberach posiada certyfikat PEFC już od 2010 roku, a teraz Karl Knauer Polska Sp. z o.o. w Pniewach rozpoczęła proces certyfikacji. W dniu 13 września przeprowadzono niezależny audyt i sprawdzono zgodność z wymaganiami PEFC. Certyfikacja odbywa się w ramach audytu łańcucha produktów ("chain of custody"). Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat PEFC i zajmujące się przetwórstwem drewna i papieru udowadniają, że używają drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) jest przejrzystym i niezależnym systemem zapewniającym zrównoważoną gospodarkę leśną. Certyfikacja PEFC jest więc rodzajem globalnego "leśnego MOT". Produkty z drewna i papieru ze znakiem PEFC pochodzą z ekologicznie, ekonomicznie i społecznie zrównoważonej gospodarki leśnej. Na całym świecie 330 milionów hektarów lasów posiada certyfikat PEFC i wydano ponad 20.000 certyfikatów produktów PEFC. (Źródło: pefc.de)

Posiadanie certyfikatu PEFC umożliwia nam rozszerzenie bazy klientów i przyczynia się do wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony środowiska.

Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy