Zamknij

Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych dla klientów i zainteresowanych stron

Informacje o ochronie danych dla dostawców

Informacje o ochronie danych dla wnioskodawców

 

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się bardzo z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu spraw od Karl Knauer Poland Sp. z o.o.. W zasadzie korzystanie ze stron internetowych Karl Knauer Poland Sp. z o.o. jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby korzystać ze specjalnych usług naszej firmy poprzez naszą stronę internetową, wtedy przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli zachodzi konieczność przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju działania, uzyskujemy generalnie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz w zgodzie z obowiązującymi dla Karl Knauer Poland Sp. z o.o. w danym kraju specyficznymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbieranych, używanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma również na celu poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Karl Knauer Poland Sp. z o.o. jako odpowiedzialny za przetwarzanie administrator wdrożył liczne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia najskuteczniej ochrony danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Internetowe przesyły danych mogą jednak wykazywać luki w środkach bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda osoba, której dane dotyczą, może nam przesłać dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.
 

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne informacje

Poniższe informacje przedstawiają zwięzły przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować Twoją osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się jej operator. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w Polityce prywatności w ustępie „Informacje o administratorze danych”.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone przede wszystkim wtedy, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wpisane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne lub za Twoją zgodą podczas wizyty na naszej stronie. To przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub czasie odwiedzin strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie z chwilą wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili ją odwołać ze skutkiem na przyszłość. Ponadto masz prawo w pewnych okolicznościach zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W związku z powyższym oraz w razie dodatkowych zapytań dotyczących ochrony danych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Narzędzia do analizy oraz narzędzia innych dostawców

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas przeglądania może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje o programach analitycznych można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.
 

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Treść naszej strony jest hostowana przez następującego dostawcę:

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na stronie są przechowywane na serwerach dostawcy(-ów) usług hostingowych. Może to dotyczyć m.in. adresów IP, próśb o kontakt, metadanych i danych dotyczących komunikacji, umowy, danych kontaktowych, imion i nazwisk, dostępów do strony internetowej oraz innych danych generowanych przez stronę internetową.

Hosting zewnętrzny jest prowadzony w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępnienia naszej oferty internetowej przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli poproszono o udzielenie stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Nasz dostawca usług hostingowych będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań związanych z usługą oraz będzie postępował zgodnie z naszymi poleceniami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następujących dostawców usług hostingowych:

Avenit AG
Marlener Str. 2
77656 Offenburg
Niemcy

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare”. Dostawcą usługi jest Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (zwana dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje rozproszoną globalną sieć dostarczania treści z DNS. Transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą stroną jest technicznie kierowany poprzez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować ruch danych między Twoją przeglądarką a naszą stroną oraz działać jak filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. Cloudflare może również korzystać z plików cookie lub innych technologii do ponownego rozpoznawania użytkowników Internetu, są one jednak wykorzystywane wyłącznie w opisanym tutaj celu.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu jak największej bezbłędności i jak największego bezpieczeństwa naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active
 

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują kwestię ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktowane są przez nas poufnie, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony gromadzone są różne dane osobowe oraz inne istotne informacje przyczyniające się do zadowolenia klienta. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować Twoją osobę. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (na przykład podczas komunikacji pocztą elektroniczną) może wiązać się z ryzykiem bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Karl Knauer Poland Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

Tel.: +48 61 4455400
E-Mail: info@karlknauer.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostają u nas do momentu, gdy cel ich przetwarzania ustanie. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do ich przechowywania (np. obowiązują okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. przez Device Fingerprinting), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeśli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, o ile jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również wynikać z naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W kolejnych akapitach niniejszej Polityki prywatności informujemy o właściwych w każdym przypadku podstawach prawnych.

Inspektor ochrony danych osobowych

Ustanowiliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Christoph Boser
Karl Knauer Poland Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

Tel.: +48 61 4455400
E-mail: datenschutz@karlknauer.de

Informacja o przekazywaniu danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne w rozumieniu przepisów o ochronie danych, oraz o przekazywaniu danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w rozumieniu przepisów o ochronie danych, oraz z amerykańskich narzędzi, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z EU-US-Data Privacy Framework (DPF). Gdy narzędzia te są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w rozumieniu przepisów o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.

Zwracamy uwagę, że USA, jako bezpieczny kraj trzeci, ma poziom ochrony danych zasadniczo porównywalny z poziomem w UE. Przekazywanie danych do USA jest zatem dozwolone wtedy, gdy odbiorca posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF) lub dysponuje odpowiednimi dodatkowymi gwarancjami. Informacje o przesyłaniu danych do krajów trzecich, w tym o odbiorcach danych, znajdziesz w niniejszej Polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzonej przez nas działalności współpracujemy z różnymi zewnętrznymi podmiotami. Czasami konieczne jest przesyłanie danych osobowych również do tych podmiotów zewnętrznych. Przekazujemy dane osobowe podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z wykonywaniem umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających powierzone dane, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólne przetwarzanie danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Wcześniej udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ KONKRETNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ PRZETWARZANIA MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DALEJ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE CIEBIE DOTYCZĄ, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE CIEBIE DOTYCZĄ, DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ OD TEGO MOMENTU WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonywania umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, zrobimy to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Informacja, sprostowanie i usunięcie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, w razie potrzeby również prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w razie dodatkowych zapytań dotyczących ochrony danych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W związku z tym możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli zakwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania takiej kontroli masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych było/jest nadal prowadzone niezgodnie z prawem, możesz domagać się ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Ty potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub ustalenia roszczeń, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniesiesz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zapewnić równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie ustalimy, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być nadal przetwarzane – poza ich przechowywaniem – tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail z reklamami

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku sporządzania impressum do przesyłania reklamy i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład za pomocą spamu.
 

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnej szkody na Twoim urządzeniu końcowym. Są one albo przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika tymczasowo przez czas trwania sesji (pliki sesyjne), albo na stałe (pliki stałe). Pliki sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Zewnętrzne pliki cookie umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych na stronach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych pod względem technicznym, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu elektronicznej komunikacji lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka zakupów) bądź do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony) (niezbędne pliki cookie)są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu bezbłędnego pod względem technicznym i zoptymalizowanego dostarczania swoich usług. Jeżeli poproszono o wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii ponownego rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 ustawy TTDSG); zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o instalowaniu plików cookie, mógł zezwalać na nie tylko w określonych przypadkach, mógł odrzucić ogólnie zgodę na pliki cookie lub tylko w konkretnych przypadkach, oraz mógł aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

O tym, jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie, informujemy w niniejszej Polityce prywatności.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie w formularzu kontaktowym, Twoje dane podane w tym formularzu, w tym dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z wykonywaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na skutecznym opracowaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zwrócono się o jej wyrażenie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zwrócisz się do nas o ich usunięcie, wycofasz zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, ustanie (np. po opracowaniu zapytania). Powyższe nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu opracowania Twojej sprawy. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z wykonywaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na skutecznym opracowaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zwrócono się o jej wyrażenie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam poprzez zapytania kontaktowe pozostaną u nas do czasu, gdy zwrócisz się do nas o ich usunięcie, wycofasz zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, ustanie (np. po opracowaniu sprawy). Powyższe nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawnych okresów przechowywania.
 

5. Media społecznościowe

Facebook

Ta strona zawiera zintegrowane elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jak podaje Facebook, zgromadzone dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zestawienie elementów serwisu społecznościowego Facebook można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy element serwisu jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację o tym, że Twój adres IP odwiedził naszą stronę internetową. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku i klikniesz przycisk „Lubię to”, możesz umieścić link do treści tej strony na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystywaniu przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli pozyskano zgodę (consent), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Jeśli dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za takie przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wówczas wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebooka po ich przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook, jak również za bezpieczną implementację tego narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych. Za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka odpowiada Facebook. Praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania udzielenia informacji), w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka, możesz dochodzić bezpośrednio u Facebooka. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Ta strona internetowa zawiera zintegrowane funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Gdy element tego serwisu społecznościowego jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagrama. W ten sposób Instagram otrzymuje informacje o Twojej wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, klikając przycisk Instagram, możesz podać link do treści tej strony na swoim profilu na Instagramie. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Jeśli pozyskano zgodę (consent), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Jeśli dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za takie przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie danych przez Facebooka lub Instagram po ich przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczną implementację tego narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych. Za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka lub Instagrama odpowiada Facebook. Praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania udzielenia informacji), w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka lub Instagram, możesz dochodzić bezpośrednio u Facebooka. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://privacycenter.instagram.com/policy/ oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Instagrama https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

Ta strona korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na stronę tej witryny zawierającą elementy LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedziłeś tę witrynę za pomocą Twojego adresu IP. Jeśli będąc zalogowany na swoim koncie LinkedIn, klikniesz przycisk „Poleć”, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Jeśli pozyskano zgodę (consent), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Ta strona korzysta z elementów sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wejściu na stronę tej witryny zawierającą elementy XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą żadne dane osobowe nie są wówczas zapisywane. W szczególności nie są przechowywane adresy IP ani nie jest analizowane zachowanie użytkownika.

Jeśli pozyskano zgodę (consent), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager jest narzędziem, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza samodzielnych analiz. Służy wyłącznie zarządzaniu i prezentacji narzędzi integrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager zapisuje jednak Twój adres IP, który również może zostać przesłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej oraz zarządzaniu nimi. Jeśli poproszono o udzielenie stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowania odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje wówczas różne dane dotyczące użytkowania, takie jak na przykład liczba odsłon strony, czas przebywania na niej, używane systemy operacyjne oraz pochodzenie użytkownika. Dane te są agregowane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę.

Ponadto za pomocą Google Analytics możemy rejestrować m.in. ruchy myszy, przewijanie strony oraz kliknięcia. Dodatkowo Google Analytics wykorzystuje różne metody modelowania do uzupełnienia zebranych danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics używa technologii umożliwiających ponowne rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub Device Fingerprinting). Zebrane przez Google informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browser Plugin

Możesz uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Signals

Korzystamy z Google Signals. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics zapisuje między innymi Twoją lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzającego). Dane te mogą być wykorzystywane z pomocą Google Signals do spersonalizowanej reklamy. Jeśli posiadasz konto Google, dane odwiedzającego z Google Signals zostają powiązane z Twoim kontem Google i są wykorzystywane do spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Dane te są poza tym wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk zachowań naszych użytkowników.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i podczas korzystania z usługi Google Analytics w pełni przestrzegamy rygorystycznych wytycznych niemieckich organów ochrony danych.

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads jest programem reklamowym online firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone słowa kluczowe w wyszukiwarce Google (tzw. targetowanie za pomocą słowa kluczowego). Dodatkowo ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony możemy dokonać ilościowej oceny tych danych, analizując na przykład, które wyszukiwane słowa kluczowe doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do konkretnych kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki usłudze remarketingu Google Ads możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie w sieci reklamowej Google wyświetlać im reklamy oparte na ich zainteresowaniach (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe tworzone za pomocą remarketingu Google Ads mogą być powiązane na różnych urządzeniach poprzez funkcje Google. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie w oparciu o Twoje wcześniejsze użytkowanie i zachowanie w Internecie na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli posiadasz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym adresem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tworzenie grup docelowych z dopasowaniem klientów

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi dopasowanie klientów w ramach remarketingu Google Ads. W tym celu przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli ci klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona wykorzystuje do pomiaru konwersji odwiedzających użytkowników piksel Facebook/Meta. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jak podaje Facebook, zgromadzone dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Dzięki temu narzędziu można śledzić zachowanie odwiedzających po tym, jak klikając na reklamę na Facebooku, zostali przekierowani na stronę dostawcy. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, przez co istnieje możliwość powiązania z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka i poza nim. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystywanie danych.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Jeśli dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za takie przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wówczas wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebooka po ich przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook, jak również za bezpieczną implementację tego narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych. Za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka odpowiada Facebook. Praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania udzielenia informacji), w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka, możesz dochodzić bezpośrednio u Facebooka. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności znajdziesz w Polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w zakładce dotyczącej ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy Facebooka oparte na użytkowaniu na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn Insight Tag

Ta strona korzysta z LinkedIn Insight Tag. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca stronę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy analizować m.in. kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę, a tym samym lepiej dostosowywać ją do konkretnych grup docelowych. Możemy również przy pomocy LinkedIn Insight Tags zmierzyć, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzany na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, przy pomocy której osobom odwiedzającym naszą stronę możemy wyświetlać ukierunkowane reklamy poza tą stroną, przy czym wówczas według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy.

Poza tym LinkedIn gromadzi sam tzw. pliki dziennika (logfiles), zawierające informacje takie jak adres URL, adres URL odsyłający, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu. Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są potem usuwane w ciągu 180 dni.

Jako operator strony internetowej nie możemy przypisywać danych gromadzonych przez LinkedIn do konkretnych indywidualnych osób. LinkedIn przechowuje zgromadzone dane osobowe odwiedzających stronę osób na swoich serwerach w USA i wykorzystuje je do własnych celów reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

Jeśli pozyskano zgodę (consent), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes polegający na skutecznych działaniach reklamowych, włączając w to media społecznościowe.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Możesz sprzeciwić się analizowaniu zachowania i reklamie ukierunkowanej przez LinkedIn, klikając na poniższy link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniemożliwić powiązanie danych zgromadzonych przez LinkedIn na naszej stronie internetowej z Twoim kontem LinkedIn, musisz wylogować się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.
 

7. Newsletter

Dane do usługi newsletter

Jeśli chcesz korzystać z usługi newslettera oferowanej na naszej stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera opisanych poniżej.

Inxmail

Ta strona używa usługi Inxmail w celu wysyłki newslettera. Dostawcą usługi jest Inxmail GmbH, Wetzinger Straße 17, 79106 Freiburg (dalej w skrócie Inxmail).

Inxmail to usługa pozwalająca m.in. organizować i analizować wysyłanie newslettera. Dane, które podasz w celu subskrypcji newslettera, będą przetwarzane na serwerach Inxmail.

Analiza danych przez Inxmail

Z pomocą Inxmail mamy możliwość analizowania naszych kampanii newsletterowych. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość została otwarta i które linki kliknięto. W ten sposób możemy ustalić, które linki klikano szczególnie często.

Poza tym możemy rozpoznać, czy niektóre wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład możemy rozpoznać, czy po kliknięciu newslettera doszło do zakupu.

Inxmail pozwala nam również na dzielenie odbiorców newslettera według różnych kategorii („klastrowanie”). Odbiorców newslettera można podzielić np. wg wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób newsletter może być lepiej dopasowany do odpowiednich grup docelowych. Jeśli nie chcesz, aby Inxmail analizował Twoje dane, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W każdej wiadomości udostępniamy w tym celu odpowiedni link.

Politykę prywatności Inxmail znajdziesz pod adresem: https://www.inxmail.de/datenschutz.

Zanonimizowane śledzenie

Korzystamy z usługi zanonimizowanego śledzenia Inxmail, podczas którego możliwe jest ustalenie tożsamości tylko w przypadku wyraźnego wyrażenia na to wcześniej zgody.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Okres przechowywania

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi do momentu rezygnacji z subskrypcji, a po odwołaniu subskrypcji lub po ustaniu celu przetwarzania zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według uznania w przypadku naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów, pozostają bez zmian.

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera jego adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wysyłce maili w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Dzieje się tak zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie, polegającym na przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłki newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są przechowywane na czarnej liście przez czas nieokreślony. Możesz sprzeciwić się przechowaniu, jeśli Twoje interesy są nadrzędne wobec naszego uzasadnionego interesu.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.
 

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona wykorzystuje zintegrowane filmy serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę, dopóki nie obejrzą filmu. Jednak rozszerzony tryb ochrony danych nie musi bezwzględnie wykluczać przekazywania danych do partnerów YouTube. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google Marketing.

Wraz z uruchomieniem na tej stronie filmu YouTube zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację, które z naszych stron odwiedzono. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie użytkownika YouTube, pozwalasz YouTube na przypisanie Twojego zachowania podczas przeglądania stron bezpośrednio do osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym lub korzystać z porównywalnych technologii ponownego rozpoznawania (np. Device Fingerprinting). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do sporządzania statystyk dotyczących filmów, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

Możliwe jest, że po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli poproszono o udzielenie stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli usługa Google Maps jest aktywna, Google może używać Google Fonts w celu jednolitej prezentacji czcionek. Po wejściu na stronę Twoja przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki czcionki internetowe niezbędne do prawidłowego wyświetlania tekstów i rodzajów pisma.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie polegającym na atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwieniu znalezienia miejsc, które podaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli poproszono o udzielenie stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Friendly Captcha

Na tej stronie używamy funkcji Friendly Captcha (zwanej dalej „Friendly Captcha”). Dostawcą jest Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Niemcy.

Friendly Captcha służy do weryfikacji, czy dane wprowadzane na stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu Friendly Captcha analizuje zachowanie odwiedzającego stronę na podstawie różnych cech. Na potrzeby analizy Friendly Captcha ocenia różne informacje (np. zanonimizowany adres IP, stronę odsyłającą, czas wizyty itp.). Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym przechwytywaniem danych i spamem. Jeśli poproszono o udzielenie stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.

LeadLab

Nasza strona korzysta ze zintegrowanej usługi LeadLab. Dostawcą jest WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart (dalej „LeadLab”).

LeadLab umożliwia nam rejestrowanie wizyt na naszej stronie internetowej przez członków innych spółek. W tym celu adres IP osoby odwiedzającej stronę jest porównywany z adresami IP firm przechowywanych w bazie danych firm LeadLab. Jeśli jest to adres IP firmy, taka wizyta i zachowanie użytkownika są rejestrowane. Adresy IP, które nie znajdują się w bazie danych LeadLab, są natychmiast usuwane, co oznacza, że odwiedziny strony internetowej przez osoby prywatne są ignorowane przez LeadLab.

Korzystanie z LeadLab odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w rejestrowaniu wizyt na naszej stronie internetowej przez firmy oraz ich zachowań. Jeśli poproszono o udzielenie stosownej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem https://wiredminds.de/datenschutz/.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.
 

9. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych dotyczących klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, kształtowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub dokonać z nim rozliczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Gromadzone dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego i upłynięciu ewentualnie obowiązujących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców i dostawy towarów

Gdy zamawiasz u nas towar, przekazujemy Twoje dane osobowe firmie transportowej, której powierzamy przewóz, oraz dostawcy usług płatniczych odpowiedzialnemu za przetwarzanie płatności. Wydawane są wyłącznie dane wymagane przez danego usługodawcę do wykonania jego zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeśli wyraziłeś odpowiednią zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Twój adres e-mail firmie transportowej, której powierzono przewóz, aby mogła poinformować Cię w e-mailu o statusie wysyłki Twojego zamówienia; możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Ocena wiarygodności kredytowej

W przypadku zakupu na fakturę lub innej metody płatności polegającej na tym, że usługa jest świadczona przed dokonaniem płatności, możemy przeprowadzić ocenę wiarygodności kredytowej (scoring). W tym celu przesyłamy wprowadzone przez Ciebie dane (np. imię i nazwisko, adres, wiek lub dane rachunku) do wywiadowni. Na podstawie tych danych jest ustalane prawdopodobieństwo braku płatności. Jeśli ryzyko braku płatności jest zbyt wysokie, możemy odrzucić daną metodę zapłaty.

Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu uniknięcia opóźnień płatniczych (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody, ocena wiarygodności kredytowej odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO); zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.
 

10. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami używamy między innymi narzędzia do prowadzenia konferencji online. Stosowane przez nas narzędzia są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami przez Internet za pomocą konferencji wideo lub audio, Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę danego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które podajesz/wprowadzasz w celu korzystania z nich (adres e-mail i/lub numer telefonu). Narzędzia konferencyjne przetwarzają również czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) udziału w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Dostawca narzędzia przetwarza również wszystkie dane techniczne wymagane do komunikacji w trybie online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz rodzaj połączenia.

Jeśli w ramach narzędzia dochodzi do wymiany treści, ich przesyłania lub udostępniania w inny sposób, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Treści takie obejmują m.in. nagrania w chmurze, rozmowy w czatach / wiadomości z komunikatorów, pocztę głosową, wysyłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych wykorzystywanych narzędzi. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w polityce prywatności stosowanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi kontrahentami lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z tych narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody, korzystanie z narzędzi będzie opierać się na tej zgodzie; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pomocą narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko wezwiesz nas do ich usunięcia, wycofasz zgodę na ich przechowywanie lub cel, dla którego zostały zapisane, ustanie. Pliki cookie pozostaną zapisane w Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Przewidziane prawem bezwzględnie obowiązujące okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania tych danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Stosowane narzędzia konferencyjne

Stosujemy następujące narzędzia konferencyjne:

TeamViewer

Korzystamy z TeamViewer. Dostawcą jest TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności firmy TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.

Microsoft Teams

Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Firma posiada certyfikat zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (UPPD) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mająca zapewnić, że podmiot ten przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i przepisami RODO.
 

11. Własne usługi

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy możliwość ubiegania się u nas o pracę (np. pocztą elektroniczną, listownie lub za pomocą formularza aplikacyjnego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie korzystania z Twoich danych osobowych zgromadzonych podczas procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi wymogami prawnymi oraz że Twoje dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli prześlesz nam swoje zgłoszenie, przetwarzamy związane z nim Twoje dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych BDSG (podjęcie działań przed zawarciem stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie ogólnych działań przed zawarciem umowy) oraz – w przypadku udzielenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w każdej chwili. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do osób, które zajmują się opracowywaniem Twojego zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przekazane przez Ciebie dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 ustawy BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy zaoferować Ci oferty pracy, odrzucasz naszą ofertę lub wycofujesz swoje zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo przechowania przekazanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury rekrutacyjnej (odrzucenie lub wycofanie zgłoszenia) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacyjne niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że dane po upływie 6 miesięcy będą nadal niezbędne (np. ze względu na zbliżający się lub toczący się spór prawny), zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel ich dalszego przechowywania ustanie.

Dłuższy okres przechowywania danych może również mieć miejsce po udzieleniu odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, istnieje możliwość przyjęcia do naszej puli kandydatów. W takim przypadku wszystkie dokumenty i dane ze zgłoszenia aplikacyjnego zostaną przeniesione do puli kandydatów, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Przyjęcie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na bieżący proces rekrutacyjny. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, chyba że istnieją podstawy prawne do ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostają nieodwołalnie usunięte najpóźniej w ciągu dwóch lat od udzielenia zgody.

Stan: 11/2023

Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy