Zamknij

Opakowania sprzedażowe jako czynnik sukcesu

Skuteczność reklamowa opakowania staje się coraz ważniejsza. Opakowania sprzedażowe posiadają olbrzymi potencjał w zakresie budowania marki, lojalności wobec marki i sukcesów w sprzedaży. Pozostają w bezpośrednim kontakcie z konsumentem końcowym, skracają decyzję o zakupie i zapewniają orientację w punkcie sprzedaży. Opakowania posiadają nie tylko funkcję ochronną, ale dzięki swojemu designowi podkreślają również wartości marki i generują wiele wartości dodanych. To jeszcze nie wszystko: opakowania sprzedażowe z kartonu są przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ składają się z surowców odnawialnych i posiadają najwyższy wskaźnik recyklingu spośród wszystkich rodzajów opakowań, który wynosi ponad 80%.

 

Dobrze wiedzieć: Opakowanie sprzedażowe, opakowanie zbiorcze, opakowanie transportowe

Opakowania sprzedażowe chronią i reklamują towar w handlu. Ich udział w ogólnej liczbie opakowań jest wysoki, należą do nich również opakowania usługowe, np. torby i torebki na pieczywo. Opakowanie zbiorcze łączy kilka opakowań sprzedażowych w większą jednostkę, ułatwiając w ten sposób składowanie, transport i sprzedaż. Opakowania transportowe zwiększają bezpieczeństwo podczas transportu towarów.

 

Pakowanie zgodnie z prawem: Niemiecki Kodeks Opakowań

Ważna wskazówka: Poniższe informacje dotyczące nowej ustawy o opakowaniach nie stanową porady prawnej, a ich kompletność nie jest priorytetowa. Nawet jeżeli poniższe wskazówki zostały opracowane z należytą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i poprawność. Dlatego w razie wątpliwości należy zwrócić się do kancelarii prawnej, która udzieli w tym temacie indywidualnej porady.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawa o opakowaniach (niem. VerpackG) zastąpiła obowiązujące do tej pory rozporządzenie w sprawie opakowań (niem. VerpackV). Obowiązuje ona tylko w Niemczech. Zgodnie z ustawą o opakowaniach, opakowania sprzedażowe muszą być licencjonowane za pośrednictwem systemu dualnego. Wszystkie podmioty wprowadzające takie opakowania do obrotu, muszą również zarejestrować się w jednostce centralnej.

Opakowania sprzedażowe – na to musisz zwrócić uwagę

W przypadku opakowań sprzedażowych obowiązek rejestracji i uzyskania licencji nie może zostać przeniesiony na osobę trzecią. Zgodnie z ustawą o opakowaniach obowiązek ten spoczywa jednoznacznie na podmiocie wprowadzającym do obrotu – to on jest licencjobiorcą. Istnieje jedynie możliwość wyznaczenia osoby trzeciej.

 

Kto jest producentem / podmiotem wprowadzającym do obrotu?

Podmiot wprowadzający do obrotu jest uważany za „producenta”. Ustawa definiuje jako producenta tego, kto jako pierwszy wprowadza opakowania do obrotu i napełnia opakowanie towarem, który zapakowany w ten sposób trafia następnie do konsumenta końcowego. Producenci muszą zarejestrować się w Centralnej Jednostce Rejestru Opakowań. Nie musi to być automatycznie podmiot wytwarzający towar. 

 

Kto jest konsumentem końcowym?

Konsumentem końcowym jest ten, który już nie sprzedaje towarów. Oprócz prywatnych konsumentów końcowych, § 3 ustawy o opakowaniach wymienia „porównywalne miejsca powstania odpadów”. Są to m.in. lokale gastronomiczne, hotele, stołówki, jednostki administracyjne, koszary, szpitale, placówki edukacyjne, instytucje charytatywne, przedstawiciele wolnych zawodów, kina, opery, muzea, stadiony sportowe i zajazdy oraz przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze, które mogą utylizować swoje materiały odpadowe za pośrednictwem podobnych jak w gospodarstwach domowych pojemników zbiorczych na papier, tekturę, kartony i opakowania z tektury falistej, przy czym pojemność pojemnika dla danej grupy materiałowej nie może przekraczać 1100 litrów.

 

Jakie opakowania wymagają licencji?

Opakowania sprzedażowe:

Opakowania sprzedażowe to opakowania, które „są oferowane konsumentowi końcowemu jako jednostka sprzedażowa składająca się z towaru i opakowania”.

Opakowania w sprzedaży wysyłkowej

Opakowania w sprzedaży wysyłkowej uważa się również za opakowania sprzedażowe, jeżeli po napełnieniu towarem są wysyłane do konsumenta końcowego. Wymagają one uzyskania licencji przez podmiot wprowadzający do obrotu, w tym przypadku np. przez przedsiębiorstwo działające w handlu wysyłkowym i internetowym.

Opakowania usługowe

Opakowania usługowe obejmują takie opakowania, które są napełniane bezpośrednio w momencie zakupu produktów i które są bezwzględnie konieczne do transportu towaru. Należą do nich np. torebki na pieczywo, opakowania na produkty fast-food i pudełka na pizzę. W tym przypadku również istnieje obowiązek licencjonowania, który może zostać przeniesiony na producenta opakowań usługowych lub pierwotnych dystrybutorów (sprzedawców hurtowych wyrobów papierniczych).

Ważne: opakowania ozdobne nie są opakowaniami usługowymi, lecz opakowaniami sprzedażowymi, jeżeli zostaną napełnione i przekazane konsumentowi końcowemu.

Opakowania wykorzystywane w działalności gospodarczej / opakowania transportowe

Wszystkie opakowania, które znajdują zastosowanie między przedsiębiorcami / prowadzącymi działalność gospodarczą, tzn. nie są używane przez prywatnych konsumentów końcowych, uważa się za opakowanie sprzedażowe wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej lub opakowanie transportowe nie podlegają obowiązkowi licencjonowania.

Czy mogę przenieść na osobę trzecią obowiązek rejestracji i uzyskania licencji oraz złożenie deklaracji o kompletności?

  • Opakowania usługowe:
    W przypadku opakowań usługowych (torebki na pieczywo, papier do zawijania itp.) istnieje możliwość przejęcia obowiązku licencjonowania przez osobę trzecią (dystrybutor pierwotny / producent).

  • Opakowania sprzedażowe:
    W przypadku opakowań sprzedażowych obowiązek rejestracji i uzyskania licencji nie może zostać przeniesiony na osobę trzecią. Zgodnie z ustawą o opakowaniach obowiązek ten spoczywa jednoznacznie na podmiocie wprowadzającym do obrotu. Istnieje jedynie możliwość wyznaczenia osoby trzeciej, która np. będzie przekazywać raporty roczne do firmy utylizacyjnej.
    Licencjobiorcą jest jednak zawsze podmiot wprowadzający do obrotu, ponieważ tylko jemu – a nie osobie trzeciej – wiadomo, jakie opakowania w jakich ilościach trafią na rynek niemiecki jako opakowania sprzedażowe i jako takie podlegają licencjonowaniu w systemie dualnym.

Eksperci w dziedzinie opakowań z firmy Karl Knauer chętnie poinformują Cię o ramowych warunkach ustawowych odnośnie rozwiązań w zakresie opakowań.


Opakowanie to Twój sprzedawca – lub: jak możesz wyeksponować swój produkt

Uszlachetnienia podnoszą gotowość do zapłacenia ceny 

Uszlachetnienia opłacają się: podkreślają jakości i wyróżniają marki na tle konkurencji. Stymulują one decyzję o zakupie w miejscu sprzedaży i podkreślają wartość produktu. Im bardziej jakościowe opakowanie, tym większa gotowość klienta do zapłacenia ceny.

Odkryj portfolio uszlachetnień już teraz

Okrągłe tłoczenie w kolorze srebrnym
Świętuj uroczystości z właściwym opakowaniem

Okienka ułatwiają decyzję o zakupie 

Kto interesuje się produktem w miejscu jego sprzedaży, ten chciałby zobaczyć z niego jak najwięcej. Dlatego zrodził się trend ku otwartemu opakowaniu. „Open boxes” oferują wystarczającą powierzchnię na reklamę, pobudzający do kupna widok na produkt oraz optymalną ochronę produktu. Od częściowej po całkowitą widoczność – wszystko jest możliwe.

Kartoniki na musli z okienkiem
Niezakłócony widok na produkt

Przyciągają do siebie wszystkie spojrzenia: spektakularne opakowania

Scena na Twój produkt: integracja światła nadaje się do szczególnie cennych zawartości. Do wyboru mamy wiele technik: sekundowe choreografie świetlne, zamigotanie w momencie otwarcia opakowania czy świecąca inscenizacja. Możliwości są fantastyczne!

Odkryj świat opakowań świecących

Opakowanie świecące na gin Bombay w kolorze niebieskim
Nagrodzona gwiazda z talentem do przyciągania uwagi: opakowanie świecące

Opakowania zrównoważone są na czasie 

Obciążenie dla środowiska, jakie stanowi opakowanie, wpływa na moją decyzję o zakupie – tak twierdzi 75% konsumentów. Dla więcej niż 50% klientów karton jest najbardziej przyjaznym dla środowiska i najlepiej recyklingowalnym materiałem opakowaniowym. 77% konsumentów zapłaciłoby więcej za opakowania bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Ponad połowa wszystkich konsumentów zmieniła już markę właśnie ze względu na opakowanie.

Kartonik na pomidory z wycięciami
Shaker z kartonu z odpadów rolnych na pomidory, do którego produkcji zużyto
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy