Zamknij

Praktykanci z firmy Karl Knauer dbają o biotop

[Translate to Polnisch:]

8 listopada pięcioro praktykantów z firmy Karl Knauer, specjalizującej się w produkcji opakowań, zakasało rękawy i weszło w zarośla. Program obejmował utrzymanie chronionego „biotopu mozgi trzcinowatej” i podmokłej łąki nad rzeką Reiherbach w miejscowości Prinzbach w gminie Biberach/Badenia we współpracy ze Stowarzyszeniem ds.

Zachowania Krajobrazu Okręgu Ortenau i zespołem z Baumpflege Volk. Tam, gdzie dawniej dzięki pasącym się zwierzętom krajobraz przekształcony przez człowieka pozostawał otwarty, teraz musi on być aktywnie pielęgnowany, to znaczy porządkowany lub przycinany ręcznie. I tego właśnie podjęło się pięcioro młodych, początkujących ekspertów w dziedzinie opakowań. Po poranku spędzonym na świeżym listopadowym powietrzu zadanie zostało wykonane, a wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z rezultatu. 

Działania w zakresie ochrony przyrody nad rzeką Reiherbach są już trzecim projektem ekologicznym zrealizowanym przez praktykantów z firmy Karl Knauer KG. Najpierw, w roku 2021, firma Karl Knauer we współpracy z Bienenmartins Imkerei założyła pastwisko pszczele i własne społeczeństwo pszczół, a w ubiegłym roku zalesiono ugorowany obszar o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych w lesie Biberach, sadząc około 250 dębów bezszypułkowych i 50 lip drobnolistnych. „Dzięki tym projektom chcemy podnieść świadomość na temat kwestii środowiskowych i wnieść pozytywny wkład w tym regionie. Jednocześnie wzmacnia to również zespół i poczucie wspólnoty, gdy ludzie angażują się we wspólną sprawę, nawet poza firmą” – mówi Marco Manna, kierownik ds. personalnych w firmie Karl Knauer, opisując pozytywne skutki takich działań.

Utrzymanie biotopu na zdjęciu grupowym 3
jpg (9 MB)
Utrzymanie biotopu na zdjęciu grupowym 2
jpg (8 MB)
Utrzymanie biotopu na zdjęciu grupowym 1
jpg (11 MB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy