Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za publikowane treści: 


KARL KNAUER POLAND Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

T +48 61 4455400
Arrowinfo@karlknauer.pl
 
Siedziba Zarządu: 
Karl Knauer POLAND Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

Uprawniony do reprezentacji Prezes Zarządu: Richard Kammerer

Numery identyfikacyjne:

KRS 117436 Sąd Rejonowy w Poznaniu

REGON 004788150

NIP 7870001122

VAT UE PL7870001122

Wysokośc kapitału zakładowego 16.000.000 PLN

Zarząd: Richard Kammerer, Karolina Matysiak

Numer rejestracyjny § 9 VerpackG: DE3104246531830

Osoba odpowiedzialna za publikowane treści: Richard Kammerer

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej


Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, ani jakość udostępnianych informacji. Z zasady wykluczone są roszczenia wobec Autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody natury materialnej lub moralnej, które spowodowane zostały wykorzystaniem czy też niewykorzystaniem przedstawionych informacji względnie wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji, o ile Autorowi nie można udowodnić umyślnego działania, bądź też rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź też czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji części stron lub całej oferty bez konieczności uprzedzenia o tym fakcie.


2. Odsyłacze i linki


W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do stron zewnętrznych (hiperłączy) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności Autora, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności mógłby ciążyć na Autorze wyłącznie w takim przypadku, gdyby Autor znał zamieszczone na nich treści, a warunki techniczne pozwalały mu na to i można by od niego wymagać, by zablokował możliwość korzystania z nich w wypadku, gdyby te treści były niezgodne z prawem. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania linków w serwisie na stronach internetowych, do których one odsyłają, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Autor nie ma jakiegokolwiek wpływu na aktualną ani przyszłą redakcję, zamieszczane treści ani autorstwo połączonych linkami stron. W związku z tym autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści połączonych linkami stron, na których dokonano zmian po umieszczeniu do nich linków. To stwierdzenie odnosi się także do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej, jak również wszystkich wpisów dokonanych z zewnątrz w założonych przez autora księgach gości, forach i listach dyskusyjnych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju oferowanych informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi operator strony, do której odsyłają linki, a nie ta osoba, która poprzez linki jedynie do tej strony kieruje.


3. Prawo autorskie oraz prawo oznaczeń odróżniających


Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty lub też sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty niezwiązane licencją. Do wszelkich znaków firmowych i towarowych wymienionych w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronionych przez osoby trzecie mają zastosowanie bez ograniczeń postanowienia aktualnie obowiązującego prawa oznaczeń odróżniających oraz prawa własności ich odnośnych zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt ich wymienienia nie uprawnia do wyciągnięcia wniosku, jakoby te znaki firmowe nie były chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez samego Autora obiektów, pozostają prawami przysługującymi wyłącznie Autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 
4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

 
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część oferty internetowej, w której znajduje się odniesienie do tej właśnie strony. Jeśli pewne części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne w całości lub w części bądź też przestały być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe części dokumentu pozostają w swojej treści i ważności nienaruszone.

 

ArrowPolityka prywatności

ArrowOgólne warunki handlowe Karl Knauer Poland

ArrowOgólne warunki zakupów i zamówień Karl Knauer Poland


Prawa autorskie do wykorzystywanych ilustracji:
Zdjęcie Auto schwarz © Rawpixel.com / Shutterstock.com
Zdjęcie Cocktailgläser © Jag_cz / Fotolia.com
Zdjęcie Collegeblock Glasfront Gebäude © Tiberius Gracchus / Fotolia.com
Zdjęcie Colourline, Logo The Montain © denayune / Fotolia.com
Zdjęcie Effekt-Block sparkling grass © Ramona Heim / Fotolia.com
Zdjęcie Effekt-Block fresh morning dew and ladybird © vencav / Fotolia.com
Zdjęcie Fehlerseite/Werkzeug © Grafvision / Fotolia.com
Zdjęcie Frau © malyugin / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen Baby chameleon posing... © lipowski / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Effekt-Umschlag Katze mit roter Rose und rotem Herz © Leoba / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Effekt-Umschlag Baum in Herzform © Maksim Samasiuk / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Kartonumschlag Photo of a coral colony © vlad61_61 / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Kartonumschlag Sailor boy with binoculars in the boat © solovyova / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Kreativumschlag Frau im Gras mit Stift im Mund © LanaK / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Kreativumschlag Dachdecker © mc / Fotolia.com
Zdjęcie Haftnotizen im Kreativumschlag Katze © Leoba / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 02 im Kartonumschlag Two girls wearing high heels... © NinaMalyna / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 03 im Kartonumschlag School friends © pressmaster / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 04 im Kartonumschlag businessman thinking © peshkova / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 05 im Kartonumschlag woman outdoors © LanaK / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 06 im Kartonumschlag Man holding social object © chanpipat / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 07 im Kartonumschlag Message from beach © lily / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset PK 08 im Kartonumschlag Engineering plan © Maxim_Kazmin / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset K 51 Stadt @ chungking- Fotolia.com
Zdjęcie Haftset P 21 + P 22 + P 23 im Kartonumschlag Baby chameleon posing... © lipowski / Fotolia.com
Zdjęcie Haftset P 41 im Holzumschlag Baby chameleon posing... © lipowski / Fotolia.com
Zdjęcie Haftspender HS 1 Pflaster © ott / Fotolia.com
Zdjęcie Haftspender HS 2 Bunte Büroklammern auf dem Haufen © cirquedesprit / Fotolia.com
Zdjęcie Haftspender HS 3 open wooden crate © koya979 / Fotolia.com
Zdjęcie Haftspender HS 4 Palette Cargo container © gl0ck / Fotolia.com
Zdjęcie Haftspender HS 6 rund Konservendose © Thomas Hansen / Fotolia.com
Zdjęcie Haftquader green grass maze © mirexon / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Box PK 01 massage © Dmitry Ersler / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Box PK 02 Frau mit Brille © contrastwerkstatt / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Collegeblock VW Bus © Fotimmz / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 01 2 Euro in Sparschwein werfen © Peter Atkins / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 01 colourline 2 Euro in Sparschwein werfen © Peter Atkins / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 02 Red car © Cla78 / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 02 colourline Blauer Oldtimer © allegra47 / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 03 colourline Bunte Gringel © Atelier R. Anton-Moseler
Zdjęcie Hardcover-Set PK 04 Abstrakte Kunst © freepik.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 05 Woman with golden face © Lukasz Rajchert / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 06 high stack of folders © Vivian Seefeld / Fotolia.com
Zdjęcie Hardcover-Set PK 08 mit Tischkalender Four seasons collage © Aleksandar Mijatovic / Fotolia.com
Zdjęcie Haus © KB3 / Fotolia.com
Zdjęcie Kartonbox KB 01 strawberries © Malyshchyts Viktar / Fotolia.com
Zdjęcie Kartonbox KB 07 Hände © pressmaster / Fotolia.com
Zdjęcie Kartonbox KB 08 Kranker Bär © vschlichting / Fotolia.com
Zdjęcie Kartonbox KB 10 Holzspäne auf dem Parkett © yabanci / Fotolia.com
Zdjęcie Kartonbox KB 14 Gebäude Glasfront © Tiberius Gracchus / Fotolia.com
Zdjęcie Klemmbrett Hand tools © Grafvision / Fotolia.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Bier/Getränke Brauerei © Toniflap / Fotolia.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Blisterkarten Binokular © kozirsky / Shutterstock.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Food/Agrar Supermarkt © pixfly / Fotolia.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Home/Industrie Touch Screen with Icons © Vladgrin / Shutterstock.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Kosmetik/Pflege Spa © fotohunter / Shutterstock.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Pharma/Gesundheit Apotheke © wavebreakmedia / Shutterstock.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Umwelt/Natur/Bio Natur © Ase / Shutterstock.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Umwelt/Natur/Bio Bio-Stempel © graphego / Shutterstock.com
Zdjęcie Kompetenzfeld Umwelt/Natur/Chemie Feld © Fotokostic / Shutterstock.com
Zdjęcie Kreuzfahrtschiff © NAN / Fotolia.com
Zdjęcie Kunststoffbox KS 02 lace border © prikhnenko / Fotolia.com
Zdjęcie Kunststoffbox KS 03 Approved stamp vector © missbobbit / Fotolia.com
Zdjęcie Kunststoffbox KS 06 Jewelry and Hairstyle. Fashion portrait of... © Victoria Andreas / Fotolia.com
Zdjęcie Kunststoffmarker im Kartonumschlag happy children with balloons © yanlev / Fotolia.com
Zdjęcie Mauer © Fernando Pegueroles Pons / Shutterstock.com
Zdjęcie Meer und Himmel © magann / Fotolia.com
Zdjęcie Messe/Halle © Mareen Friedrich / Fotolia.com
Zdjęcie Mouse-Pad aus Papier a cute little mouse © Vera Kuttelvaserova / Fotolia.com
Zdjęcie News/Schreibmaschine © Beat Bieler / Fotolia.com
Zdjęcie Notizblock mit Umschlag oder Deckel Farbutensilien © Jan Jansen / Fotolia.com
Zdjęcie Notizquader 01 Enfants neige poudreuse © philippe Devanne / Fotolia.com
Zdjęcie Notizquader 01 Natur mit Baum in Herzform © Maksim Samasiu / Fotolia.com
Zdjęcie Pad & Pen Abstract letters seamless pattern © bekulnis / Fotolia.com
Zdjęcie Palettenquader Commodities Trading © kentoh / Fotolia.com
Zdjęcie Papiermarker im Kartonumschlag Footprint © Andrija Markovic / Fotolia.com
Zdjęcie Relief-Effekt-Block Glass bottled cola with a straw © Fotofermer / Fotolia.com
Zdjęcie Schreibblock open book © peshkova / Fotolia.com
Zdjęcie Schreibunterlage Cat and dog © liliya kulianionak / Fotolia.com
Zdjęcie Sonne © emmi / Fotolia.com
Zdjęcie WK Nostalgie Trauben, Fass, Weinglas © nolonely / Fotolia.com
Zdjęcie WK Nostalgie Weiß- und Rotweinglas © exclusive design / Fotolia.com
Zdjęcie WK Nostalgie Weinflaschen auf Holz © aleks-p / Fotolia.com
Zdjęcie FS Fresh Weingläser © Lisa Alisa / Shutterstock.com
Zdjęcie WK Nostalgie Holzbank © Africa Studio / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie Weinglas mit Arkkordion © janossygergely / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie Weinfass © bredok / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie Vintage Taschenuhr © cookelma / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie antike Schlüssel © umdash9 / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie Weinkorken © KarpenkovDenis / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie Rotweinglas und Flasche © Zoonar RF / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie Weinlager © Porpeller / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie WK Nostalgie Weintrauben © hynci / Thinkstockphotos.com
Zdjęcie Sternenhintergrund © sunshiny / Shutterstock.com
Zdjęcie TK Detroit Wand gemauert © Eriks Z / Shutterstock.com
Zdjęcie AK Bier Holz mit Weihnachtsdeko © Nella /Shutterstock.com
Zdjęcie Notizquader Beton © John Smith / Fotolia.com
Zdjęcie Notizquader Holz © gudrun / Fotolia.com
Zdjęcie Notizquader Holz © brunobarillari / Fotolia.com
Zdjęcie Notizquader Käse © majcot / Fotolia.com
Zdjęcie Quattro-Pad Fahrzeuge © VORTEX / Shutterstock.com
Zdjęcie Quattro-Pad Rasen © schab / Fotolia.com
Zdjęcie Quattro-Pad Hunde © voren1 / Forolia.com
Zdjęcie Wave 50er-Logo © Flat art / Shutterstock.com
Zdjęcie Wave Hemd © lecosta / Shutterstock.com
Zdjęcie KB03 Schaum © aga7ta / Shutterstock.com
Zdjęcie KB03 Holz © puttography / Shutterstock.com
Zdjęcie KB03 Holz © dekzerphoto / Shutterstock.com
Zdjęcie KB Quattro © AmazeinDesign / Shutterstock.com
Zdjęcie Trio-Pad Fußball © 103tnn / Fotolia.com
Zdjęcie Trio-Pad Fußball © vasosh / Shutterstock.com
Zdjęcie Trio-Pad Fußball © EFKS / Shutterstock.com
Zdjęcie Trio-Pad Fußball © Rawpixel / Shutterstock.com
Zdjęcie Trio-Pad Fußball © align2046 / Shutterstock.com
Zdjęcie KB Transporter © Yuri Schmidt / Fotolia.com
Zdjęcie KB 03 Alpen © Alla Khananashvili / Shutterstock.com
Zdjęcie Displaybox Fußball © simonkr / iStockphoto.com
Zdjęcia Displaybox Fußball © vm / iStockphoto.com
Zdjęcia © Karl Knauer KG i Steven Van Veen (stevenvanveen.com)